Sherbime & Zgjidhje

Internet me Shpejtesi te Larte

Internet me Shpejtesi te Larte

Internet me Shpejtesi te Larte

Rezidenca

Rezidenca

Biznesi

Biznesi

Zgjidhjet Web

Informacioni dhe Konsultimi Web

Informacioni dhe Konsultimi Web

Portfolio

Portfolio

Sherbimet It te Biznesit

Domainet dhe Sherbimet DNS

Domainet dhe Sherbimet DNS

Sherbimet IT

Sherbimet IT

Kosultimi

Kosultimi

Lajme Blog Mbeshtetje Rreth Nesh
Kerko
Login   
Shqip |  English

Zhvillimi Web

Zhvillimi Web

Zhvillimi Web dhe Biznesi Juaj

loading
Zhvillimi Web dhe biznesi juaj

Zhvillimi web pershkruan gjithe aspektet jo-dizenjuese te perfshira ne ndertimin dhe zhvillimin e nje website-i. Ekpsertet e zhvillimit web krijojne dhe menaxhojne domainet, arkitekturen dhe strukturen e site-it, zhvillimin e permbajtjes, programimin, kodimin dhe sigurine.

Kjo fushe shume e specilaizuar kerkon zhvillues qe kane njohuri ne web, si dhe ne marketingun online, nje fushe qe tani eshte perpara metodave tradicionale te marketingut. Zhvilluesit web kerkojne aftesi te mira programuese dhe njohuri te sistemeve te informacionit dhe aplikacioneve te internetit.

Bizneset e suksesshme kane nevoje per profesioniste te zhvillimit web per te krijuar website user-friendly dhe produktive.


  • ERP

    Sistemet Enterprise Resource Planning (ERP) integrojne menaxhimin e brendshem dhe te jashtem te informacionit pergjate gjithe organizates duke perfshire finanace/kontabilitet, prodhim, shitje dhe sherbim, menaxhim i mardhenieve me klienetet, etj. Sistemet ERP automatizojne kete aktivitet me nje aplikacion te integruar. Qellimi i tyre eshte te lehtesojne rrjedhen e informacionit midise gjithe funksioneve te biznesit brenda kufijve te organizates dhe te menaxhojne lidhjet me partneret e jashtem. Sistemet ERP mund te ekzekutohen ne nje shumllojshmeri hardwaresh kompjuterike dhe konfigurime rrjeti, zakonisht duke perdorur nje baze te dhenash si depo informacioni.

  • CRM

    Customer Relationship Management (CRM) eshte nje stategji gjeresisht e implmentuar per te menaxhuar lidhjet e kompanise me konsumatoret, klientet dhe perspektivat e shitjes. Kjo behet duke pershire teknologjine per te organizuar, automatizuar dhe sinkronizuar proceset e biznesit me aktivitetet e shitjes, por gjithashtu edhe ato te marketingut, sherbimit te klientit dhe suportin teknik. I gjithe qellimi eshte te gjenden, terhiqen dhe te mbahen klientet e kompanise, dhe te reduktohet kostoja e marketingut dhe sherbimit ndaj klientit. CRM pershkruan nje strategji te gjere biznesi duke perfshire departamentet e klientit dhe departamente te tjera. Matja dhe vleresimi i mardhenieve me klientet eshte kritik ne implementimin e kesaj strategjie.

  • E-Government

    E-Government eshte nderverpimi dixhital ndarmjet nje qeverie dhe qytetareve, qeverise dhe bizbeseve, qeverise dhe punetoreve, dhe gjithashtu ndermjet qeverise dhe qeverive/agjensive. Ne thelb, E-Government ofron modele qe mund te permblidhen shkurt si: G2C (Government to Citizens) G2B (Government to Businesses) G2E (Government to Employees) G2G (Government to Governments) C2G (Citizens to Governments) Ky nderveprim dixhital konsiston ne qeverisje, teknologji informacioni dhe komunikimi (ICT), ri-inxhinierim i proceseve te biznesit (BPR), dhe e-citizen ne te gjitha nivelet e qeverisjes (qytet, shtet/province, kombetar, nderkombetar)