Sherbime & Zgjidhje

Internet me Shpejtesi te Larte

Internet me Shpejtesi te Larte

Internet me Shpejtesi te Larte

Rezidenca

Rezidenca

Biznesi

Biznesi

Zgjidhjet Web

Informacioni dhe Konsultimi Web

Informacioni dhe Konsultimi Web

Portfolio

Portfolio

Sherbimet It te Biznesit

Domainet dhe Sherbimet DNS

Domainet dhe Sherbimet DNS

Sherbimet IT

Sherbimet IT

Kosultimi

Kosultimi

Lajme Blog Mbeshtetje Rreth Nesh
Kerko
Login   
Shqip |  English

AULA - Sistem i Menaxhimit te Studenteve

ERP –ja Aula University eshte nje software i integruar dhe i specializuar per cdo institucion edukues per te ofruar mjete per studentet, fakultetin , dhe stafin me nje efektivitet te larte per te ndihmuar ata ne suportin dhe improvizimin e mesimit,zbulimit dhe angazhimit. ERP –ja Aula University mbulon disa pune administrative dhe akademike duke perfshire Pranimin, Regjistrimin, Permbajtjen, Programet e kursit, dhe Provimet & Financen. Implementimi i Aula, ofron nje perkrahje teknike unike dhe avantazhe ne permiresimin dhe shtimin e studenteve dhe sherbimeve te fakutetit ne cdo institucion universitar ose edukues.

Aula eshte plotesisht e integruar ne Web, fleksible, e sigurt, me tipare te pasura dhe me e rendesishmja e lehte per t’u perdorur. Sistemi eshte perfekt per nje sistem efektiv vendimmarrjeje, i gatshem per te menaxhuar gjithe operacionet dhe ndihmon ne marjen e vendimeve ne kohe.